O nama

Auctor Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2009. godine pod imenom Certus Invest d.o.o. Krajem 2011. godine društvo mijenja vlasnika, upravu i zaposlenike, te početkom 2012. godine mijenja ime u Auctor Invest d.o.o. Društvo okuplja tim stručnjaka specijaliziranih na području upravljanja imovinom, financijskih analiza, korporativnih financija, upravljanja rizikom, te financijskim računovodstvom.

Društvo trenutno upravlja sa jednim zatvorenim alternativnim investicijskim fondom (Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.).  

Tvrtka:

AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima / AUCTOR INVEST d.o.o.           

Sjedište:

Dežmanova 5, 10 000 Zagreb

OIB:

10637066676

MBS:

080703680

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Datum osnivanja:

27.07.2009. godine

Temeljni kapital Društva:

1.932.500,00 kn 

Broj odobrenja za rad:

Poslovanje Društva odobreno je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/08-05/24; Ur.broj: 326-113-08-3 od 24.srpnja 2008. godine.

Osnivač/član Društva:

Inspire Investments d.o.o., Ulica Andrije Hembranga 34, Zagreb (100% vrijednosti temeljnog kapitala)

Račun Društva:

2340009-1110396147, IBAN: HR8323400091110396147 (Privredna banka d.d.) 

      Uprava društva:

Iva Galić (predsjednica Uprave)

Krešimir Kukec (zamjenik člana Uprave)

Nadzorni odbor:

Krešimir Kukec (predsjednik Nadzornog odbora) - mandat u mirovanju

Dinko Novoselec (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)

Tea Martinčić (članica Nadzornog odbora)

Popis djelatnosti za koje društvo ima izdano odobrenje za rad:

Društvo ima izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.

Društvo upravlja sa sljedećim investicijskim fondom s javnom ponudom:

1. SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo (zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom).

Delegirani poslovi:

Opis posla koji je delegiran na treću osobu                          Identitet treće osobe

Interna revizija                                                                       MARK GABRIEL CONSULTING j.d.o.o. Hećimovićeva ulica 11, Zagreb

Održavanje računalne i programske opreme                                 F-JEDAN d.o.o., Horvaćanska cesta 25, Zagreb

Računovodstveni poslovi                                                               MATRICON, obrt za knjigovodstvene usluge, Slavka Batušića 4, Zagreb 

Dokumenti:

Politika najpovoljnijeg izvršenja

Politika postupanja po pritužbama

Politika pridruživanja i alokacije naloga

Procedure ostvarivanja prava iz financijskih instrumenata

Politika upravljanja sukobom interesa

Politika zaštite osobnih podataka

Politika primitaka

Pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena trgovanja (2019.) 

Pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena trgovanja (2019.) - XLS 

Pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena trgovanja (2018.) 

Politika sudjelovanja

Ažurirano: 5.5.2021. 12:21:27